top of page
Dünya Çocuk Kongresi ÜAK Doçentlik, YÖK akademik yükselme ve akademik teşvik kriterlerini karşılayan uluslararası statüde bir bilimsel organizasyondur
- Türkiye kontenjanı toplam bildiri sayısının %45'i kadardır
- 14 ülkeden başvuru alınmıştır
- Tüm bildiriler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir
- Çok uluslu bilim ve danışma kurulu

 
bottom of page