top of page
portrait-cute-blond-boy-with-big-glasses

Konferansımızın amacı, ortak ilgi alanlarına sahip kişileri bir araya getirmek ve çocuk çalışmaları ilgili konuları ve fikirleri tartışmaktır.

KONULAR

Kongremiz tüm bilim dallarından çocukla ilgili olarak yazılmış olan tüm bildirilere açıktır. Disiplin konusunda herhangi bir sınırlama yoktur

   Başlıklar

- Çocuk ve annelik

- Çocuk ve aile

- Çocuk ve açlık

- Çocuk ve babalık

- Çocuk ve bilim

- Çocuk ve devlet

- Çocuk ve din 

- Çocuk ve edebiyatı

- Çocuk ve eğitim

- Çocuk ve göç

- Çocuk ve hukuk (ulusal ve uluslararası mevzuat)

Çocuk ve iş gücü

- Çocuk ve moda

- Çocuk ve savaş

- Çocuk ve sanat 

- Çocuk ve spor 

- Çocuk ve suç  (mağdur ve suçlu olarak)

- Çocuk ve terör

- Çocuk ve yoksulluk

-Çocuk ve Çevre

- Çocuk ekonomisi (çocukla ilgili tüketim)

-Engellilik ve Çocuklar

- Ulusal ve uluslararası çocuk kurumlar ı

- Tıp ve Sağlık Bilimleri(çocukla ilgili tüm konular)

- Sosyal politikalar

bottom of page